Rendement van Geluk

Ik ben sinds 2018 licentiehouder bij Rendement van Geluk. Dat betekent dat ik onderdeel uitmaak van het Rendement van Geluk-team en dat ik de Gelukkig Leven Test© mag inzetten. De test is standaard opgenomen in mijn coachtrajecten maar deze is ook inzetbaar om teams, afdelingen of het hele bedrijf gezonder en gelukkiger te maken.

Het Rendement van Geluk Programma is gericht op het persoonlijk geluk van medewerkers én gelukkige organisaties. Onze inzet leidt onder andere tot:

  • Afname verzuim
  • Toename duurzame inzetbaarheid
  • Toename ontwikkeling medewerkers
  • Afname verloop
  • Toename aantrekkingskracht werkgever
  • Toename creativiteit
  • Toename productiviteit
  • ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid 

Ons doel

Veel medewerkers worstelen met de balans tussen gezondheid, tijd en geld. Geld was lange tijd de oplossing voor een goede gezondheid en geluk en dus was het vergaren van geld een doel op zich. Het welbevinden van medewerkers op de werkvloer en ook daarbuiten wordt belangrijker dan materiële zaken zoals een hoog salaris of een dure auto. Medewerkers hechten steeds meer waarde aan goede relaties met familie, vrienden, collega’s en klanten en willen zich kunnen vinden in de missie en visie van de organisatie waarvoor ze werken.

Wij hebben ons ten doel gesteld om werkgevers te helpen met geluk op de werkvloer. Daarmee willen we samen bijdragen aan het persoonlijk geluk van werknemers én aan een optimaal duurzame, betekenisvolle en winstgevende organisatie.

Het Rendement van Geluk op de werkvloer

Geluk is maakbaar

Geluk is voor 50% afhankelijk van onze genen, 10% van omstandigheden en maar liefst 40% van onze eigen keuzes en gedrag. Het is voor werkgevers en werknemers daarom belangrijk om zich bewust te zijn van deze invloed op geluk. Zo zijn burn-outs meestal geheel of gedeeltelijk terug te voeren op privéomstandigheden. Medewerkers die op hun werk en in privé in balans zijn en zich gewaardeerd voelen, scoren op alle fronten beter.

Ook voor werkgevers zijn de voordelen vanzelfsprekend. Gelukkige werknemers presteren beter én zijn duurzaam inzetbaar. Dat betekent onder andere minder verzuim, minder verloop en een hogere productiviteit.

Gelukkige medewerkers floreren, thuis en op hun werk.

De inzet van het Gelukkig Leven Programma resulteert in een toename van loyaliteit, betrokkenheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast nemen verzuim en personeelsverloop af!

Bekijk ook Rendementvangeluk.nl

Onze ervaring is dat het mensen vaak niet ontbreekt aan geld, maar aan algeheel inzicht en uitzicht op basis waarvan mensen keuzes kunnen en durven maken die hun geluksgevoel doen toenemen.

Rendement van Geluk

Ook meer geluk op de werkvloer?